Vad är civil krishantering?

Ålands fredsinstitut och krishanteringscentret CMC Finland bjuder till ett öppet seminarium för alla som är intresserade av krishantering och speciellt den civila krishanteringen. Fredag 9.5.2008 kl. 10.00–13.30Lilla auditoriet, Ålands lagting, Mariehamn 10.00   Kaffeservering 10.30   Öppning                  Roger Eriksson, Ålands landskapsregering           Direktör Sia Spiliopoulou, Ålands fredsinstitut 11.00   Civil krishantering, […]

Seminarium om civil krishantering

Kvist

    Kvist                                                                  Den 9 maj  2008 arrangerade Ålands fredsinstitut och Krishanteringscentret CMC Finland ett öppet semi-narium om civil krishantering, i Ålands lagting, Mariehamn. Öppningstalare var Roger Eriksson från Ålands landskapsregering och fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou Åkermark. Landshövding Peter Lindbäck talade om Åland och civil krishantering och Rhodri Williams, gästforskare vid Ålands fredsinstitut föreläste om internflyktingar och krishantering. Ari Kerkkänen, Kirsi Henriksson och Jari Mustonen från krishanteringscentret talade om finländsk krishantering utomlands, centrets aktiviteter och forskning samt om erfarenheter från krishanteringsuppdrag i Västra Balkan.