Vad är civil krishantering?

Ålands fredsinstitut och krishanteringscentret CMC Finland bjuder till ett öppet seminarium för alla som är intresserade av krishantering och speciellt den civila krishanteringen. Fredag 9.5.2008 kl. 10.00–13.30Lilla auditoriet, Ålands lagting, Mariehamn 10.00   Kaffeservering 10.30   Öppning                  Roger Eriksson, Ålands landskapsregering           Direktör Sia Spiliopoulou, Ålands fredsinstitut 11.00   Civil krishantering, […]

Seminar on civil crises management

On may 9th 2008 at 10.00-13.30 the Aland Islands Peace Institute and the Crisis Management Center Finland held a seminar about civil crisis management at Ålands lagting in Mariehamn. Among the topics discussed were the civil crisis management at the Aland Islands, internally displaced persons and crisis management, experiences from field work in the Western […]