Samhällsundersökning till 1000 ålänningar

Enkätvikning

Tiisdagen 16/9 skickade Ålands fredsinstitut ut en enkät till 1000 slumpvis utvalda ålänningar. Studien ska bland annat ge en bild av ålänningarnas attityder till invandring, invandrare och integration. Ingen studie med inriktning på befolkningens åsikter om liknande frågor har tidigare gjorts på Åland. I enkäten finns också frågor om ålänningarnas syn på sig själva. I […]

Petra Granholm kartlägger ramar för integration på Åland

Petra

Under hösten 2008 ska Petra Granholm att jobba på Ålands fredsinstitut med en kartläggning av de rättsliga ramarna för integrationen av migranter i det åländska samhället.Petra Granholm har genom åren varit involverad i fredsinstitutets ungdomsarbete, bl.a. genom deltagande i ungdomsutbyten och konferenser. Sommaren/hösten 2007 var Petra högskolepraktikant vid Fredsinstitutet och sammanställde då rapporten ”Samernas rätt […]

Petra Granholm deltog i kurs om minoritetsskydd

Petra Granholm från Ålands Fredsinsinstitut har deltagit i den första s.k. sommarskolan inom EURASIA-nätverket 25.8-5.9.2008. Sommarskolan tog plats vid europeiska akademin i Bolzano/Bozen, Sydtyrolen och behandlade policyer och rättsliga instrument för skydd av minoriteter i Europa och Sydasien. 18 deltagare från olika länder i Europa och Sydasien fanns på plats för att lära sig, jämföra […]

Givande miljöläger i Karelen

Nurmes

Den åländska delegationens resa till miljö- och klimatförändringslägret i Nurmes i slutet av augusti blev en lyckad historia. – Det var kanske lite mera idrottscamp än vad jag hade tänkt mig, men det var givande att hålla våra presentationer om Åland och Östersjön eftersom förkunskapen hos deltagarna från de andra länderna var otroligt låg, berättar […]

Praktikant vid fredsinstitutet HT09: Gustav Blomberg

Gustav

Nedan följer en presentation skriven av Gustav själv: Jag heter Gustav Blomberg och jag kommer att göra högskolepraktiken här på Ålands Fredsinstitut mellan 10 september och 5 november. Jag är 22 år gammal och bor för tillfället i Finström, Pålsböle. Hela uppväxten, fram till jag var 20, har jag bott på en bondgård bredvid Ramsholmen […]