Kurs om levande bibliotek

Gustav Blomberg från Ålands Fredsinstitut och Mikaela Kjeldsen från Åländska HBT-föreningen Regnbågsfyren deltog den 3-8 februari  i utbildningen Training Course for Living Library Organisers i Budapest, arrangerad av Europarådet. Gustav och Mikaela vill nu förmedla de kunskaper de skaffat sig i Budapest, och hitta samarbetspartners som vill vara med och arrangera ett Levande bibliotek på […]

Seminarium om Lissabonfördraget

Ålands fredinstitut höll den 24.2 ett seminarium om lissabonfördraget i auditoriet i Självstyrelsegården. Janina Tallqvist, EU-lagstiftningssekreterare vid Justitieministeriet talade om allmänna förändringar i fördraget. Lagtingsdirektör Susanne Eriksson diskuterade vad förändringarna innebär för Ålands del och Andreas Backfolk, Ålands landskapsregerings specialrådgivare i Bryssel talade om förändringar i beslutsprocesserna. Kari Ruokola vid Europainformationen var kommentator, liksom fredsinstitutets […]