Ålands demilitarisering – självklar eller hotad?

s_vass

Hur påverkas Ålands demilitarisering och neutralisering av säkerhetssamarbetet i Europa? På Ålands fredsinstituts seminarium”Ålands demilitarisering – självklar eller hotad?” konstaterades att fördjupat samarbete rymmer både hot och möjligheter.Omkring 35 personer sökte sig på måndagskvällen den 30 mars, på själva demilitariseringsdagen, till Ålands fredsinstituts seminarium i Mariehamn. Där diskuterades de samarbeten som skulle kunna påverka demilitariseringen […]

Debattartikel om Ålands demilitarisering

Inför demilitariseringsdagen den 30 mars 2009 publicerades debattartikeln Ålands demilitarisering – självklar eller hotad?, skriven av direktör Sia Spiliopoulou Åkermark, i Nya Åland. (29.3.2009)Artikeln kan laddas ner här.