International Obligations and National Debates: Minorities around the Baltic Sea

Img 6030 (kopia)

Sia Spiliopoulou-Åkermark (Editor-in-chief), Leena Huss, Stefan Oeter & Alastair Walker (Co-editors) ISBN 952-5265-18-8. 2006. 30,00 euro + porto ”Essäerna i boken utgör tillsammans en läsning som ger en nyanserad och jämförande analys av det som skett i tio olika länder runtom Östersjön sedan mitten av 1990-talet, då flertalet europeiska stater antog rättsliga handlingar angående skydd […]

Seminarium Okinawa-Åland 1-2 september

Okinawa

Den 1-2 september anordnar Ålands Fredsinstitut tillsammans med Japan Local Government Centre (London) ett jämförande seminarium om Åland och Okinawa, på temat “Transforming the relationship with Central Government”. Syftet är att jämföra de två ösamhällena eftersom de uppvisar intressanta likheter och skillnader. De inbjudna talarna från Okinawa, Japan och Åland, Finland, kommer att diskutera frågor […]