Utmana könsroller för att motverka sexslaveri

training_ggbg7

Från oktober 2009 till december 2011 genomför Ålands fredsinstitut tillsammans med partnerorganisationen ”Resurscenter för kvinnor, Marta” i Lettland projektet ”Challenging Gender Roles for Prevention of Trafficking”/”Utmana könsroller för att motverka sexslaveri” med målet att utmana könsstereotypa uppfattningar för att på så vis bekämpa könsrelaterat våld och sexslaverI. Eftersom brist på jämställdhet i samhället ger en […]

Girl Power in Lithuania

Tjejgrupp2

Under 2004-2009 deltog Ålands fredsinstitut som partner i projektet ”Girl Power in Lithuania” som drivs av Missing Persons’ Families Support Center (MPFSC) i Vilnius, Litauen. Projektet fortsätter ännu idag och  fokuserar framförallt på att stärka flickors självtillit och självmedvetenhet, att träna dem att formulera sina åsikter och ta plats i en diskussion, att ge dem […]

Nendre – erfarenhetsspridning

Nendre Logo

Åren 2005 till 2009 drev Ålands fredsinstitut projektet ”Nendre – erfarenhetsspridning” i samarbete med centret för kvinnor och barn Nendre i Vilnius, Litauen. Projektet finansierades av Finlands utrikesministerium och Emmaus Åland och syftade till att sprida Nendres erfarenheter av socialt arbete bland marginaliserade samhällsgrupper till organisationer i Kaliningrad-regionen och Vitryssland. Ett annat mål var att […]

Nordic-Baltic-Belarusian network for empowerment of marginalized groups and prevention of trafficking

Samarbetet med de vitryska organisationerna Duxovnost (”Spirituality”) and Provintsija (”Province”) som startat inom projektet ”Nendre – erfarenhetsspridning” utvecklades under åren 2007-2008 med stöd från Nordiska ministerrådet. Då partnerorganisationerna upplevde den ökande människohandeln i Vitryssland som ett av de mest akuta samhällsproblemen valde de att fokusera på förebyggande insatser i form av tjejgruppsverksamhet. Efter att ha […]

Bridging experiences – prevention of gender based violence and trafficking in Finland and Northwest Russia

Under år 2009 etablerade Ålands fredsinstitut kontakter med ”Karelian Center for Gender Studies” i Petrozavodsk, Ryssland. Syftet med samarbetet var att utbyta erfarenheter av jämställdhetsarbete och olika metoder som kan användas för bekämpning av könsrelaterat våld, inklusive sexslaveri. Projektet finansierades av Nordiska ministerrådet. Organisationsrepresentanterna träffades både i Petrozavodsk och på Åland för att studera lokala […]

Norska erfarenheter av konfliktlösning

Audlise

Norges ambassadör i Libanon, Aud Lise Norheim, höll den 18 augusti 2009 ett föredrag i Mariehamn om hur ett litet land kan göra skillnad för freden. Hon menade att en av huvudorsakena till att Norge lyckats så pass väl med medling på internationell nivå är att landet är relativt fritt från bindningar och därför har […]

Jämförande seminarium Åland – Okinawa

Den 1-2 september anordnade Ålands Fredsinstitut tillsammans med Japan Local Government Centre (London) ett jämförande seminarium om Åland och Okinawa, på temat ”Transforming the relationship with Central Government”. Syftet var att jämföra de två ösamhällena eftersom de uppvisar intressanta likheter och skillnader. De inbjudna talarna från Okinawa, Japan och Åland, Finland, diskuterade frågor om ekonomi, […]