Heidi Öst ny medlingsansvarig

Heidi

Heidi Öst är ny medlingsansvarig samt forskare för Ålands fredinstitut.  Som medlingsansvarig handhar hon  medlingsverksamheten, en lagstadgad kostnadsfri service som erbjuds parter i brottmål eller vissa tvister. Heidi har en pol. mag. i mänskliga rättigheter från Åbo Akademi och en pol. kand. i global politik från Keele University i England. Hon har tidigare arbetat som […]

Seminarium om identitet och attityder till invandring

Bogdan

Omkring 40 personer närvarade vid Ålands fredsinstituts seminarium om åländsk identitet och attityder till invandring i Mariehamns stadsbibliotek den 8.9.2009. Forskaren Bogdan State, sociolog som studerar för en doktorsgrad vid Stanford university i USA, presenterade sina resultat från rapporten Strangers by degrees: Attitudes toward immigrants in the Åland islands, som bygger på bearbetningen av en […]