Erfarenheter från ungdomsmötet Living Bridges

Living

Sommaren 2009 samlades 25 unga kvinnor frÅn Armenien, Azerbajdzjan, Finland och Sverige pÅ Åland för att diskutera konfliktlösning, genusfrågor och interkulturell kommunikation. Mötet anordnades inom ramen för EU:s Youth in Action-program. Sarah Stephan, som var projektledare för evenemanget har nu summerat erfarenheterna från projektet. Texten (på engelska) kan laddas ner här.