Nyhetsbrev/News letter 17.12.2009

Nyhetsbrev från Ålands fredsinstitut Newsletter from the Åland Islands Peace Institute17.12.2009 1. Julklappstips i sista minuten/Last minute christmas gift 2. Ny struktur på hemsidan/New structure of homepage 3. Rapport om regionernas roll i EU lanseras i januari/Report on roles of regions in the EU will be launched in January 4. Låg bemanning under julhelgerna/Low staffing […]

Julklappstips: Boken Utpost, mellanland, brygga

utposteng

Ett julklappstips för sista minutenshoppare är boken Utpost, mellanland, brygga som bygger vidare på och fördjupar en utställning med samma namn som uppmärksammar märkesåren 1808-1809 och visades på Ålands konstmuseum under sommaren 2009.Utifrån de tre begreppen utpost, mellanland och brygga tolkas den åländska identitetens och samhällets utveckling sedan 1809. Uttolkarna är konstnärer, forskare och skribenter, […]

Nätverksmöte med tema människohandel och media

Traffickingland2009

Traffickingland2009Den 17-18 november 2009 bjöd Ålands fredsinstitut sina samarbetspartners från Ryssland, Litauen och Vitryssland till ett nätverksmöte i Mariehamn, finansierat av Nordiska ministerrådet.
Alla deltagare var ense om att den ekonomiska krisen ökar många kvinnors utsatthet för olika sociala risker. Arbetskraftsemigrationen från de baltiska länderna har ökat och då antalet kvinnor som är i desperat behov av en inkomst har ökat skapas förutsättningar för prostitution och människohandel.