Krig eller fred? Om sammanblandning av civila och militära begrepp

Sia_nu

Sia Spiliopoulou Åkermark är Fredsinstitutets direktör och ansvarig för forskningsverksamheten. Bloggen skrivs av Fredsinstitutets nuvarande eller tidigare personal, gästforskare och styrelseledamöter eller av inbjudna gästskribenter. Åsikterna är författarens egna. Den 26 januari meddelade finska marinen att man står som värd för den multinationella Northern Coasts-övningen (NOCO) som ordnas i finska vatten i september 2010. Det […]

Sommarskola om mänskliga rättigheter och minoriteter

Mellan 21 juni och 2 juli 2010 anordnar EURAC en sommarskola om mänskliga rättigheter, minoriteter och mångfald. Kursen riktar sig till tjänstemän, journalister, lärare och till studenter på magister- och doktorsgradsnivå. Det går att ansöka om stipendium för kursavgiften. Läs mer om kursen på EURACS hemsida.Ett informationsblad i pdf kan laddas ner här.Ansökningsformuläret kan laddas […]