Vad är jämställdhet?

5.Unnasig_webbannons_72

5.Unnasig_webbannons_72

Är det oftast män eller kvinnor som köper sex? Är det oftast män eller kvinnor som säljer sex? Varför är det så? Vill vissa kvinnor sälja sex? Varför vill så få män sälja sex? Varför vill så få kvinnor köpa sex? Varför köper och säljer män och kvinnor sex? Gör man det frivilligt, för att det är kul och man är så otroligt sexintresserad?   Varför är det vanligare att kvinnor än män blir offer för sexslaveri? Är det kvinnornas eget fel?

Är kvinnor så snåla på sex att vissa män måste betala för eller tvinga sig till sex?  Menar kvinnor ja fast de säger nej? Hur kan killar veta att nej inte egentligen betyder ja? Får tjejen skylla sig själv om hon följer med hem med någon kille hon inte känner?

Vad är jämställdhet?

4.Inteikvll_webbannons_72

4.Inteikvll_webbannons_72

Har män större sexlust än kvinnor? Vill män ha sex oftare än kvinnor? Eller beror det på individ? Får en man/kvinna vara ointresserad av sex? Får en man/kvinna vara mycket intresserad av sex? Får en man/kvinna kräva sex fast den andra inte vill? Får kvinnor kräva sex? Får män göra det? Har man i ett förhållande rätt att tvinga eller pressa sin partner till något den inte vill? Är det mannen eller kvinnan som ska ta initiativ till sex? Vem ska vara aktiv och vem passiv?

Delas kvinnor in i horor och madonnor = de som har eller har haft många män och de som bara har en? Delas män in på samma sätt? Vad kallas män som har eller har haft många sexpartners? Är de slampor och luder? Är ”kvinnokarl”, ”tjejtjusare”, ”Don Juan” och ”player” positiva eller negativa uttryck? Finns det något positivt ord för kvinnor som lätt får män på fall? Är det skillnad på att kallas hora, luder och slampa eller tjejtjusare och kvinnokarl? Har en kvinna och en man med många sexpartners samma status?

Vad är jämställdhet?

3.Lnefrhandling_webbannons_72

3.Lnefrhandling_webbannons_72

Ska lön bero på kön?

Måste kvinnor bli mer ”manliga” för att få bättre betalt? Får kvinnor skylla sig själv om de väljer låglönebranscher? Måste kvinnor överge traditionella kvinnliga yrken för att kunna få högre lön, dvs ge sej in i traditionellt manliga branscher? Vem ska då sköta service, vård och omsorg?

Passar kvinnor bättre till att ta hand om och vårda? Vem ska bygga hus, sköta asfaltering och sitta i olika bolagsstyrelser? Varför finns det så få män som arbetar i lågstadiet och så få kvinnor som är professorer ? Hur kan arbetslivet se ut som det gör trots att kvinnor under 55 år har högre utbildning än män?

Vad är jämställdhet?

2.Sgtillmamma_webbannons_72

2.Sgtillmamma_webbannons_72

Är det mammor eller pappor som oftast fyller i semesterlistan och schemat på dagis, ser till att det finns extrakläder och att personalen får information om tider och sjukdomar? Om personalen inte får information, vems fel är det då? Vem vänder sig personalen i första hand till med viktig information? Förväntar sig dagispersonal (och samhället i stort) olika saker av mammor och pappor?

Blir pappor inkompetensförklarade och förbisedda ­ det vill säga ingen tror att de klarar av ansvaret för att koordinera dagisliv, jobbliv, familjeliv och fritid? Eller kan de verkligen inte?

Lider pappor av inlärd hjälplöshet? Har de aldrig fått lära sig att ta ansvar för andra? Är det lättare eller svårare att leda multinationella företag eller vara personalchef än att ta ansvar för en familj?

Vad är jämställdhet?

1.Webb_Fredis_Annons

1.Webb_Fredis_Annons

Får små killar leka med dockor? Uppmuntras killar att leka med ”tjejleksaker”? Är docklekar ett sätt för en kille att träna sig på att vårda barn och en dag dela på ansvaret i en jämställd familj? Gör docklekar killar till bögar? Är det farligt att vara bög? Vem känner sig hotad av det? Får en tjej leka med ”killsaker”? Blir hon lesbisk då?  Är det mer okej att tjejer leker med ”killgrejer” än tvärtom? Värderas det ”manliga” högre? Är det positivt att vara pojkflicka? Är det positivt att vara flickpojke?

Vad tycker du? Kommentera här, eller mejla peace@peace.ax