Personalkonferens 9.9.2010

Ålands fredinstituts personal är på konferens hela dagen den 9.9.2010. Vi är tillbaka på kontoret den 10.

Fredsinstitutet deltog i Stubb-seminarium

Bild_039

Bild_039

Den 7.9.2010 deltog Fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou Åkermark i panelen vid seminariet ”Ålands demilitarisering och neutralisering” mot bakgrund av de nya europeiska utmaningarna, som hölls i Ålands lagting. Huvudtalare var Finlands utrikesminister Alexander Stubb. I sitt anförande sade Stubb att Lissabonfördraget inte påverkar Ålands demilitarisering och neutralisering. Konventionerna som reglerar Ålands status är fortfarande i kraft. Medan Stubb talade om status quo menade lagtingsdirektör Susanne Eriksson att Ålands ställning till och med förstärkts på senare år. Ålands representant i Finlands riksdag liksom Ålands fredsinstituts direktör Sia Spiliopoulou Åkermark lyfte fram Finlands möjligheter att se Ålandsexemplet som en tillgång för Finland snarare än som ett problem. I sin avslutande kommentar sade Stubb att Åland verkligen är ett positivt ”brand” för Finland och att Ålands synlighet kan ökas.

Läs Sia Spiliopoulou Åkermarks inlägg här (pdf).

Seminariet arrangerades av utrikesministeriet och Ålands landskapsregering.

Seminariets anföranden finns i en nätpublikation på Europainformationens hemsida, förutom anförande av Ålands talman Roger Nordlund vars anförande kan laddas ner i pdf separat här.