Debatt om förebyggande av sexuellt våld, 7 mars

Interreglogos_72

Interreglogos_72Den 7 mars 2011, klockan 18.00 i Ålands lagtings auditorium anordnade Ålands fredsinstitut en debatt inför internationella kvinnodagen. Debatten handlade om hur man kan förebygga sexuellt våld och anordnades med anledning av den aktuella debatten om våldtäkter och sexualbrottslagstiftning som förs på Åland. Den åländska debatten hade främst handlat om sexualbrottslagstiftning men inte lika mycket om samhällets syn på sexuellt våld, på normer kopplade till kön, på jämställdhet och på hur man kan förebygga sexuellt våld.

_MG_3412Under debatten den 7 mars ville Ålands fredsinstitut dels erbjuda ett forum för att ”prata om det”, dels följa upp debatten om sexualbrottslagstiftning och framför allt vidga debatten till att diskutera sexuellt våld som samhällsfenomen och diskutera hur sexuellt våld kan förebyggas. 
För mer information läs inbjudan och programmet.

Röda Korset anordnar en grundkurs för ungdomsdelegater

rodakorset

Röda Korset anordnar en grundkurs för ungdomsdelegater i Heinola 22-27 maj. Kursen kommer att ge en helhetsbild av Röda Korsets verksamhet samt färdigheter för att arbeta som ungdomsdelegat i lika utvecklingsuppdrag inom internationell föreningsverksamhet. Deltagandet är avgiftsfritt, kursen sker på engelska.Mer information och ansökningsblankett hittar du här.