Roger Nordlund ny styrelsemedlem

Ålands fredsinstituts styrelse har fått en  ny styrelsemedlem, Ålands lagtings talman Roger Nordlund. Bertil Jobeus,  tidigare generalkonsul för Sverige på Åland, ställde sig inte till förfogande för omval och avtackades på årssammanträdet den 19.4.2011 för sina mångåriga och värdefulla insatser för  fredsinstitutet.

Ålands fredsinstituts forskarråd har också fått en ny medlem, Mikael Wigell, forskare inom programmet för global  säkerhet vid Utrikespolitiska institutet i Finland. Forskarrådet består i  övrigt av Kjell-Åke Nordquist och Nils-Gustaf Eriksson. Susanne Jungerstam, pol.dr., överlärare, sociala  området, Yrkeshögskolan Novia, ställde sig inte till förfogande för omval, och avtackades för sina insatser.