Utbildning för tjej- och killgruppsledare hölls i Riga

Gruppen_72

Gruppen_72Den 26 – 28 augusti 2011 arrangerade projektet ”Utmana könsroller för att motverka sexslaveri” en fortbildning för tjej- och killgruppsledare i Riga. Tillsammans med den åländska projektassistenten och forskningsassistenten i projektet, reste sex åländska tjej– och killgruppsledare till Riga för att delta i en två och en halv dag lång utbildning under ledning av åländska Mia Hanström. Från Lettland deltog tio utvalda ledare. Utbildningen var ett första steg mot att tjej- och killgruppsledarna själva ska bli utbildare i tjej – och killgruppsmetoden.

Utbildning för tjej- och killgruppsledare hölls i Riga

Gruppen_72

Gruppen_72Den 26 – 28 augusti arrangerade projektet ”Utmana könsroller för att motverka sexslaveri” en fortbildning för tjej- och killgruppsledare i Riga. Tillsammans med den åländska projektassistenten och forskningsassistenten i projektet, reste sex åländska tjej– och killgruppsledare till Riga för att delta i en två och en halv dag lång utbildning under ledning av åländska Mia Hanström. Från Lettland deltog tio utvalda ledare. Utbildningen var ett första steg mot att tjej- och killgruppsledarna själva ska bli utbildare i tjej – och killgruppsmetoden.

Öppna föreläsningar om medling under medlingsmöte

logo18lag

logo18lagUnder de svenskspråkiga medlingsdagarna som anordnas på Åland 10-11 september 2011 finns möjlighet även för allmänheten att lyssna till föredrag om medling.
Medlingsbyrån hjälper människor att hitta rum och tid att självständigt diskutera sina behov och möjligheten att förlikas, med hjälp av frivilliga, utbildade och opartiska medlare. Ett tjugotal frivilliga medlare, utbildade av Ålands medlingsbyrå, erbjuder medlingstjänster till på Åland bosatta personer. I hela landet är hundratals frivilliga engagerade som medlare.
Fortbildning för de svenskspråkiga frivilliga medlarna i Finland är koncentrerad till ett årligen återkommande evenemang, de svenskspråkiga medlingsdagarna. I år samlas ett 30-tal aktiva medlare från runtom i svenskfinland i Mariehamn den 10-11 september för att ta del av nya rön samt delta i diskussioner om medlingsverksamheten. Arrangörer för evenemanget är Lapplands regionförvaltningsverk i samarbete med Västliga Nylands medlingsbyrå, Österbottens medlingsbyrå och Ålands medlingsbyrå.