Seminarium om Ålandsexemplet i Helsingfors

På förmiddagen den 10 april 2012 anordnas ett seminarium om Ålandsexemplet i Finlands riksdag i Helsingfors. Arrangörer är Ålands fredsinstitut och Utrikespolitiska institutet med stöd av riksdagens grundlagsutskott. Seminariet hålls på engelska och har titeln ”The Prospects of the Åland Example as a tool of Nordic Peace Mediation – Tackling Identity Conflicts, Autonomy and Minority […]

Paneldebatt om demilitarisering

Bomarsundssallskapet_logo_72

Den 27 mars 2012 deltar Ålands fredsinstituts direktör Sia Spiliopoulou Åkermark i en paneldebatt om Ålands demilitarisering som anordnas av Bomarsundssällskapet inför dagen för Ålands demilitarisering, den 30 mars. Spiliopoulou Åkermark ska tala om demilitariseringens aktuella utmaningar. Rubriken för debatten är ”Demilitariseringen, funkar den?” och upplägget beskrivs av Bomarsundssällskapet så här: ”I en kolumn i […]