Demilitariseringens aktuella utmaningar

Idag, den 30 mars, högtidlighålls Ålands demilitariseringsdag. Inför demilitariseringsdagen skrev Ålands fredsinstituts direktör, Sia Spiliopoulou Åkermark en debattartikel om demilitariseringens aktuella utmaningar. Artikeln punlicerades i lokaltidningarna Nya Åland och Tidningen Åland samt i Hufvudstadsbladet. Hon argumenterade för att demilitariseringen är viktig i egenskap av ett exempel på freds- och förtroendeskapande åtgärder som kan fungera som […]

Rapport 1-2012: Ålandsexemplets komplexitet, flexibilitet och kontinuitet

Rapport_1_2012-1

Nu utkommer årets första rapport i serien Rapport från Ålands fredsinstitut/Report from the Åland Islands Peace Institute. Den är författad av Heidi Öst och har titeln Ålandsexemplets komplexitet, flexibilitet och kontinuitet. Rapporten presenteras i dag, på Ålands demilitariseringsdag 30 mars, för ledamöterna i Ålands lagting. Heidi Öst sammanfattar och vidareutvecklar i den här rapporten de […]