Välbesökt diskussion om Ålandslösningens tillkomst och nutida tolkningar

Seminarium_alandslosningen_2013_webb

Seminarium_alandslosningen_2013_webbHur har Ålandslösningens tillkomst tolkats historiskt, hur förstår vi den idag med 2000-talsglasögon och vilka historiska fakta tillmäts betydelse medan andra förblir i skymundan? Det var några av huvudfrågorna vid rundabordssamtalet ”Ålandslösningens tillkomst – nutida tolkningar” som anordnades av Ålands fredsinstitut i Mariehamn på Åland i mars 2013.

Utgångspunkten för diskussionen var att Ålandslösningen är fortsatt viktig och aktuell för Åland och globalt. Den kan idag ses som ett bidrag i demokratins framväxt på Åland, i Finland och i Norden. Viktiga politiska och juridiska institutioner – såsom Ålands självstyrelse – behöver kontinuerligt granskas genom nya glasögon och utifrån olika utgångspunkter. Nytt material kommer fram ur arkiven och äldre källor granskas på nytt. Nya insikter och tolkningar påverkar både Ålands och ålänningarnas egen självbild men också hur Ålandslösningen förstås runt om i världen och i olika konfliktområden.

Diskussionen hölls på Mariehamns stadsbibliotek den 21.03.2013. Mats Adamczak inledde och kommenterades av Jerker Örjans, Folke Wickström och Nina Fellman. Moderator var fredsinstitutets direktör Sia Spiliopoulou Åkermark.