Nya medlemmar i fredsinstitutets styrelse

På Ålands fredsinstituts årssammanträde den 12 april 2013 valdes en ny styrelse för den kommande tvååriga mandatperioden. Tre nya ledamöter invaldes; Susanne Eriksson, lagtingsdirektör för Ålands lagting, Olav S Melin, ansvarig för tankesmedjan Magmas samhälls- och medierelationer samt Katarina Fellman, ansvarig för utrednings-, analys och forskningsverksamheten vid ÅSUB. Stiftelsen Ålands fredsinstituts styrelsemedlemmar utses i enlighet […]