Slutspurt för ELDIA projektet – forskningsresultaten presenterade

ELDIA_FINAL_CONFERENCE_1_72

 

 

ELDIA_FINAL_CONFERENCE_1_72

  Fredsinstitutets forskare Heidi Öst, Sarah Stephan
och
 Sia Spiliopoulou Åkermark på slutkonferens,
här med Petra Roter från Slovenien.

Under de gångna tre åren har fredsinstitutet varit en av åtta institutioner i sex länder, Finland, Tyskland, Estland, Sverige, Slovenien och Österrike, som har genomfört projektet ”European Language Diversity for All” (ELDIA). Inom projektet har experter i tillämpad språkvetenskap, sociolingvistik, juridik, samhällsvetenskap och statistik samarbetat för att få en bättre förståelse av de politiska och socioekonomiska situationerna för 14 språkliga minoriteter, alla tillhörande den finsk-ugriska språkfamiljen, i 8 länder. Bland dessa finns inhemska och invandrade, vitala och hotade, begränsat och helt standardiserade språk.

Vikarie sökes till medlingsbyrån

medlinglogo

medlinglogoÅlands fredsinstitut söker en vikarierande medlingsansvarig för anställning i 9 månader från 1 september 2013 till 31 maj 2014, med möjlighet till förlängning.

Ålands medlingsbyrå erbjuder kostnadsfritt medling åt parter i brott- och tvistemål, i enlighet med lagen om medling vid brott och i vissa tvister. Tjänsten upprätthålls av Ålands fredsinstitut i enlighet med avtal med statens ämbetsverk på Åland. Verksamheten inleddes i augusti 2006 och leds av en halvtidsanställd medlingsansvarig inom ramen för Ålands fredsinstituts verksamhet. Medlingen sköts av frivilliga medlare, vars utbildning och fortbildning medlingsbyrån ansvarar för. 

En medlingskommission med representanter för statens ämbetsverk, landskapsregeringens socialvårdsbyrå, landskapsregeringens skolbyrå, Ålands tingsrätt, landskapsåklagarämbetet på Åland, Ålands polismyndighet och Mariehamns stads socialförvaltning fungerar som rådgivande organ för medlingsbyrån. 

ÅIPI Nyhetsbrev/Newsletter 2-2013

Nyhetsbrev från Ålands fredsinstitut / Newsletter from the Åland Islands Peace Institute 2/2013 Ladda ner / Download pdf.   Innehåll/Contents Vikarie sökes till Ålands medlingsbyrå / Substitute Mediation Officer neededNy personal, styrelsemedlemmar, praktikanter … / New staff, board members, interns …Projektet ELDIA på sluttampen / Final sprint för research project ELDIADet senaste på hemsidan, i fredsbloggen och rapportserien […]