Ny rapport från Ålands fredsinstitut

Portrait_-_Katharina_Hill

Portrait_-_Katharina_HillGender equality in peace processes – is it all just genderwashed
How UNSCR 1325  is implemented and understood in Sweden

Rapport nummer 1-2014 i serien rapport från Ålands fredsinstitut – Report from the Åland Islands Peace Institute presenterar och diskuterar hur den svenska regeringen förstår och genomför FN:s säkerhetsråds resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Rapporten är skriven av Katharina Hill, som studerar till en master i internationell säkerhet och folkrätt vid Södra Danmarks universitet. Katharina Hill skrev rapporten då hon praktiserade på Ålands fredsinstitut sommaren 2013.

Rapporten kan laddas ner i pdf här.
Bibliografiskt information finns här.