Praktikant vid fredsinstitutet HT14: Fanny Thalén

Fanny 72

Fanny Thalén är informatörspraktikant på Ålands fredsinstitut från november till mitten av januari 2014- 2015. Som praktikant ägnar hon sig huvudsakligen åt att hjälpa till med fredsinstitutets kommunikations- och publikationsverksamhet. Fanny läser för närvarande tredje året media- och kommunikationsvetenskap vid Luleå tekniska universitet. Tidigare har hon arbetat som radiojournalist och läst slavistik vid Humboldt Universität zu […]

ELDIA-projektet avslutat – forskningsresultaten är nu tillgängliga

logo eldia red copy

Abstract: ELDIA projektet: flerspråkighet och språkmångfald är fortfarande en anomali

logo eldia red copyI början av 2014 avslutades projektet ELDIA (European Language Diversity for All) som startade i mars 2010 med hjälp av EU:s sjunde forskningsprogram, och nu har de flesta resultat publicerats. Projektet hade som mål att bidra till flerspråkighet (multilingualism) i Europeiska sammanhang, med hänsyn till dagens europeiska minoriteter. ELDIAs syfte var att ifrågasätta enspråkighetsnormen och dess antagande om ett naturligt samband mellan en persons språk och etniska tillhörighet. Projektet utgick från antagandet att språkmångfald utgör basen för jämställdhet och individuellt bemäktande. Projektet har innefattat studier av språk i migrantställning och språk med olika grader av officiell status. Alla minoritetsspråk som analyserades hörde till den finno-ugriska språkfamiljen, och det var för första gången som teman som flerspråkighet och språkmångfald tacklats till denna grad inom finno-ugriska studier. Språken som undersöktes inom ELDIA inte bara kämpar mot att de ska förfalla, utan också för deras synlighet och vitalisering inom nya områden som administration, politik och handel. De språk vars ställning analyserades är: ungerska i Slovenien, ungerska i Österrike, estniska i Tyskland, seto i Estland, võro i Estland, vepsiska i Ryssland, karelska i Ryssland, karelska i Finland, estniska i Finland, meänkieli i Sverige, kvänska i Norge och nordsamiska i Norge.