Tre år av Fair Sex summeras

1Fair Sex serie 2014 webb ska jag behova saga till

Projektet Fair Sex, som är ett preventivt jämställdhetsprojekt som syftar till att förebygga sexuellt våld samt främja positiva sexuella upplevelser bland unga, har nu pågått i tre år. Resultat och lärdomar från arbete med workshopar för elever och fortbildning och stöd åt personal samt förslag och tankar för framtiden samlas nu i en rapport. Den […]