Direktör Kjell-Åke Nordquist talar om medling och försoning i Colombia

Kjell Åke talar

Fredsinstitutets direktör professor Kjell-Åke Nordquist deltar mellan 28.9 och 1.10 i en internationell konferens om medlings- och fredskultur som hålls i Bogotá, Colombia. Konferensen behandlar frågor om medling och försoning på både internationell och individuell nivå. Kjell-Åke håller ett av huvudtalen, på temat restorativ rätt och nationell försoning efter intern konflikt (Justicia restaurativa y reconciliación […]