Sia Spiliopoulou Åkermark medverkar i publikation om Ramkonventionen om nationella minoriteter som fyller 20 år

Sia

År 2018 firar den europeiska Ramkonventionen för skydd av nationella minoriteter (FCNM) sitt 20-årsjubileum. Jubileet uppmärksammas bl.a. med en ny publikation på engelska med titeln “20 Years of Dealing with Diversity: Is the Framework Convention at a Cross-Road?” utgiven av European Centre for Minority Issues. Vår forskningsledare Sia Spiliopoulou Åkermark bidrar till publikationen som expert […]