Fredens öar – Ålands självstyrelse, demilitarisering och neutralisering

Fredens Öar1440

Susanne Eriksson, Lars Ingmar Johansson & Barbro Sundback Fredens öar. Ålands självstyrelse, demilitarisering och neutralisering ISBN 952-5265-16-1 (Swedish, 2006) Islands of Peace. Åland’s autonomy, demilitarisation and neutralisation ISBN 952-5265-17-X (English, 2006) Rauhan saaret. Ahvenanmaan itsehallinto, demilitarisointi ja puolueettomuus ISBN 978-952-5265-21-7 (Finnish, 2007) 25,00 euro + porto/postage/postikulut I denna publikation behandlas Ålands självstyrelse, både hur det […]

Praktikant vid fredsinstitutet HT19: Karoliina Paakkinen

Karoliina

Karoliina Paakkinen är informationspraktikant vid Ålands fredsinstitut från augusti till oktober. Hon kommer att arbeta med omgörningen av fredsinstitutets hemsida samt andra informationsuppgifter. Dessutom hjälper hon till vid konferenser och presentationer som fredsinstitutet deltar i. Karoliina studerar samhällsvetenskap vid Tammerfors universitetet och håller på med sitt pro gradu-arbete som behandlar zambiska kvinnliga politikernas möjligheter att delta […]