Demokrati på Åland

Ålands fredsinstitut har tagit initiativ till en antologi om demokratins idéer, utveckling och förutsättningar på Åland. Projektet för samman författare och forskare med anknytning till Åland eller Ålandsfrågor, från olika vetenskapsgrenar, däribland tre av fredsinstitutets medarbetare. Arbetet med antologin stärker den tvärvetenskapliga forskningsmiljön på Åland och bidrar till kunskapsutvecklingen om samhällsfrågor. Forskarna skärskådar relationen mellan […]

Nordiska självstyrelser i fredsperspektiv

Forskningprojektet ”Självstyrelserna i Norden – erfarenheter och visioner från ett fredsperspektiv”, genomfördes av Ålands fredsinstitut på uppdrag av Nordiska rådet. Inom projektet granskades de tre självstyrelserna i Norden, Åland, Färöarna och Grönland ur ett fredsperspektiv. I projektet deltog nordiska forskare, som skrev bidrag till slutpublikationen Självstyrelser i Norden i ett fredsperspektiv – Färöarna, Grönland och […]

ELDIA – forskning om språklig mångfald

Som en av åtta institutioner i sex länder har Ålands fredsinstitut under tre år (under åren 2010-2014) arbetat för en bättre förståelse för och större kunskap om den politiska, juridiska och lingvistiska situationen för språkliga minoriteter i Europa. Projektet ELDIA (European Language Diversity for All) finansierades av EU:s sjunde ramprogram för forskning. Inom ELDIA har […]