Bok om demokratin på Åland

Skärmavbild 2021 08 25 Kl. 22.04.21

Ålands fredsinstitut har tagit initiativ till en antologi om demokratins idéer, utveckling och förutsättningar på Åland. Ett projekt som pågått under 2019-2020 och som har färdigställts under år 2021. Boken har namnet ”Styr ålänningarna sitt öde? Demokratiperspektiv på Åland” och gavs ut den 15 september 2021 i samarbete med Ålands museums bildarkiv och det åländska […]

Nordiska självstyrelser i fredsperspektiv

P1263498

Forskningprojektet ”Självstyrelserna i Norden – erfarenheter och visioner från ett fredsperspektiv”, genomfördes av Ålands fredsinstitut på uppdrag av Nordiska rådet. Inom projektet granskades de tre självstyrelserna i Norden, Åland, Färöarna och Grönland ur ett fredsperspektiv. I projektet deltog nordiska forskare, som skrev bidrag till slutpublikationen Självstyrelser i Norden i ett fredsperspektiv – Färöarna, Grönland och […]

ELDIA – forskning om språklig mångfald

411893 481286658564473 581576 O

Som en av åtta institutioner i sex länder har Ålands fredsinstitut under tre år (under åren 2010-2014) arbetat för en bättre förståelse för och större kunskap om den politiska, juridiska och lingvistiska situationen för språkliga minoriteter i Europa. Projektet ELDIA (European Language Diversity for All) finansierades av EU:s sjunde ramprogram för forskning. Inom ELDIA har […]