Bok om demokratin på Åland

Skärmavbild 2021-08-25 kl. 22.04.21

Ålands fredsinstitut har tagit initiativ till en antologi om demokratins idéer, utveckling och förutsättningar på Åland. Ett projekt som pågått under 2019-2020 och som har färdigställts under år 2021. Boken har namnet ”Styr ålänningarna sitt öde? Demokratiperspektiv på Åland” och gavs ut den 15 september 2021 i samarbete med Ålands museums bildarkiv och det åländska […]

Nordiska självstyrelser i fredsperspektiv

P1263498

Forskningprojektet ”Självstyrelserna i Norden – erfarenheter och visioner från ett fredsperspektiv”, genomfördes av Ålands fredsinstitut på uppdrag av Nordiska rådet. Inom projektet granskades de tre självstyrelserna i Norden, Åland, Färöarna och Grönland ur ett fredsperspektiv. I projektet deltog nordiska forskare, som skrev bidrag till slutpublikationen Självstyrelser i Norden i ett fredsperspektiv – Färöarna, Grönland och […]

ELDIA – forskning om språklig mångfald

411893_481286658564473_581576_o

Som en av åtta institutioner i sex länder har Ålands fredsinstitut under tre år (under åren 2010-2014) arbetat för en bättre förståelse för och större kunskap om den politiska, juridiska och lingvistiska situationen för språkliga minoriteter i Europa. Projektet ELDIA (European Language Diversity for All) finansierades av EU:s sjunde ramprogram för forskning. Inom ELDIA har […]