Digital praktikant vid fredsinstitutet VT21: Tesfaye Ayalew Mekonen

Tesfaye Photo

Tesfaye Ayalew Mekonen är fredsinstitutets första digitala praktikant och kommer att vara på distans från Australien, från december i år till februari nästa år. Han kommer ursprungligen från Etiopien, men befinner sig för närvarande vid Queenslands universitet, där han läser till en magisterexamen i freds- och konfliktkunskap. Tesfaye har både en kandidat- och magisterexamen i […]

Länkar & litteratur

Ålands lagting Ålands landskapsregering Ålands kulturstiftelse EURAC Autonomy Arrangements in the World  Ålands kulturhistoriska museum  

Minoritetsskydd

Åland har ett särskilt, lagstadgat skydd för det svenska språket och kulturen. Skyddet för språket och kulturen på Åland fanns med bland garantierna som antogs av Nationernas förbund år 1921. Skyddet är vidareutvecklat i Ålands självstyrelselag och annan internationell och nationell lagstiftning.  

Demilitarisering & neutralisering

Åland får inte befästas och rätten till militär närvaro inom den demilitariserade zonen är strängt begränsad. Neutraliseringen innebär att Åland i krigstid ska hållas helt utanför krigshändelser. Konventionen om demilitarisering av Ålandsöarna, 1856:  ”att de Åländska öarne icke skola befästas samt att där varken skall underhållas eller grundläggas något militär- eller marin- etablissement.” Konvention om Ålandsöarnas […]

Territoriell autonomi

Ålands särställning Åland är ett självstyrt landskap i Finland, bestående av omkring 6.500 öar och med cirka 30.000 invånare. Åland tillhörde Sverige fram till 1809 då det tillsammans med övriga Finland blev ryskt. Strategiskt belägna Åland demilitariserades 1856. I samband med Finlands självständighet (1917) beslöt Nationernas förbund (1921) att Åland inte skulle återförenas med Sverige, […]