Minoritetsutbildning i Finland – rätten för personer som tillhör språkliga minoriteter att få utbildning i och på sitt eget språk enligt folkrätten och finsk lagstiftning

I rapporten analyseras Finlands lagstiftning och praxis i frågor som rör minoriteternas utbildningssituation: rätten för språkliga minoriteter att få utbildning i och på sitt modersmål, dels ur ett folkrättsligt perspektiv, dels som en rätt enligt finsk lagstiftning. I praktiken kan rätten förverkligas på många sätt: genom statliga eller kommunala skolor som meddelar undervisning i eller […]