Utpost, mellanland, brygga

Begreppen utpost, mellanland och brygga utgör grunden för denna bok som speglar det åländska samhället utifrån nya och annorlunda perspektiv. Utifrån de tre begreppen tolkas den åländska identitetens och samhällets utveckling sedan 1809. Uttolkarna är konstnärer forskare och skribenter, och boken är en hybrid där konst och bilder varvas med essäer och intervjuer med konstnärerna. […]

Outpost Land in Between Bridge

Publikationer 004

The concepts of ”outpost, land in between and bridge” are the basis for this book that reflects on Ålandic society from new and innovative perspectives. From the vantage point of those three concepts the development of the Ålandic identity and society since 1809 is interpreted. The interpreters are artists, researchers and writers and the book […]

Etuvartio Välimaa Silta

Publikationer 003

Ahvenanmaa on kuin etuvartio, välimaa ja samalla silta länsimaisen ja itämaisen, ruotsalaisen ja suomalaisen sekä ihmisten ja heidän monikerroksisten identiteettiensä välillä. Ahvenanmaan sijanti keskellä Itämerta tuo samanaikaisesti sekä voiman että haavoittuvuuden aseman. Teoksessa tämän päivän taitelijat ja kirjottajat tulkitsevat ahvenanmaalaisen identiteetin ja yhteiskunnan kehitystä vuoden 1809 sodasta lähtien etuvartion, välimaan ja sillan käsitteiden kautta.