Metodbok för tjej- och killgrupper – med fokus på att utmana stereotypa uppfattningar om kön

Metod

Inom projektet Utmana könsroller för att motverka sexslaveri / Challenging Gender Roles for Prevention of Trafficking 2009-2011 publicerades en metodbok för tjej- och killgrupper, skriven av Mia Hanström och bearbetad av Jenny Jonstoij och Ulrika Navier. Boken publicerades på svenska av Ålands fredsinstitut och på lettiska av samarbetsorganisationern Resurscenter för kvinnor, Marta, i Lettland. Manualen […]

Minorities and Women

Boken är ett resultat av Minoritetsdagarna på Åland i oktober 1997. Temat var minoriteter och kvinnor. Bidragen fokuserar på rättsliga, historiska och sociologiska frågor såväl som också praktiska livsstrategier för minoritetskvinnor.

Litauisk-svenska alfabetet

Ac514ul7

En alfabetsbok på svenska och litauiska samproducerad av Ålands fredsinstitut och det icke-statliga dagiset ”Nendre” samt Vilnius kommun. Sammansättning: Danute Mituziene Teckningar Lina Eitmantyte- Valuziene Foto Vilius Jasinevicius Översättning Justina Donielaite

The Åland Islands, Finland and European Security

Eusss

Publikationen finns tillgänglig på svenska, finska och engelska. Teija Tiilikainen, a researcher at Helsinki University, describes the changes that have taken place in Europe´s security structures since the end of teh Cold war. the roles of the EU and NATO as the pillars of the new system and their key plans for teh future. Dr […]

Peace Work for the Next Millenium

Millenn

Innehåll Hur kampanjen för ett förbud mot landminor förändrade världen En fredsidentitet och demokratipraktik Fredsarbete och rörelser vid sekelskiftet Från fredsrörelser till kosmopolitiska nätverk Mot postmoderna fredsrörelser

Girl Power – a report from the Åland Minority Days in October 1998

Innehåll Barns rättigheter, minoriteter och social sammanhållning Minoritetskvinnor och mänskliga rättigheter Hälsa, träning, fritid och sport hos flickor tillhörande etniska minoriteter Barn och ungas situation i baltstaterna och Ryssland Att vara mitt emellan- bemäktade flickor på tv Från EXIT till WFM- en presentation om unga kvinnor från minoriteter Flickor och makt

Confidence-Building and Arms Control: Challenges Around the Baltic Rim

E9ywooje

Det finns inte längre några kanoniska hot runtom Östersjön. Den tidigare, splittrande ordningen har avslutats men det finns fortfarande ett antal problem kvar, såväl med avseende på traditionell säkerhetspolitik som också hot som uppstår ur det osäkra och oförutsedda. Boken fokuserar på möjligheterna till vapenkontroll och säkerhetsnätverkande. Några av bidragen fokuserar på aktörer, andra fokuserar […]