Metodbok för tjej- och killgrupper – med fokus på att utmana stereotypa uppfattningar om kön

metod

Inom projektet Utmana könsroller för att motverka sexslaveri / Challenging Gender Roles for Prevention of Trafficking 2009-2011 publicerades en metodbok för tjej- och killgrupper, skriven av Mia Hanström och bearbetad av Jenny Jonstoij och Ulrika Navier. Boken publicerades på svenska av Ålands fredsinstitut och på lettiska av samarbetsorganisationern Resurscenter för kvinnor, Marta, i Lettland. Manualen […]

Minorities and Women

Boken är ett resultat av Minoritetsdagarna på Åland i oktober 1997. Temat var minoriteter och kvinnor. Bidragen fokuserar på rättsliga, historiska och sociologiska frågor såväl som också praktiska livsstrategier för minoritetskvinnor.

Litauisk-svenska alfabetet

ac514ul7

En alfabetsbok på svenska och litauiska samproducerad av Ålands fredsinstitut och det icke-statliga dagiset ”Nendre” samt Vilnius kommun. Sammansättning: Danute Mituziene Teckningar Lina Eitmantyte- Valuziene Foto Vilius Jasinevicius Översättning Justina Donielaite

The Åland Islands, Finland and European Security

eusss

Publikationen finns tillgänglig på svenska, finska och engelska. Teija Tiilikainen, a researcher at Helsinki University, describes the changes that have taken place in Europe´s security structures since the end of teh Cold war. the roles of the EU and NATO as the pillars of the new system and their key plans for teh future. Dr […]

Peace Work for the Next Millenium

millenn

Innehåll Hur kampanjen för ett förbud mot landminor förändrade världen En fredsidentitet och demokratipraktik Fredsarbete och rörelser vid sekelskiftet Från fredsrörelser till kosmopolitiska nätverk Mot postmoderna fredsrörelser

Girl Power – a report from the Åland Minority Days in October 1998

Innehåll Barns rättigheter, minoriteter och social sammanhållning Minoritetskvinnor och mänskliga rättigheter Hälsa, träning, fritid och sport hos flickor tillhörande etniska minoriteter Barn och ungas situation i baltstaterna och Ryssland Att vara mitt emellan- bemäktade flickor på tv Från EXIT till WFM- en presentation om unga kvinnor från minoriteter Flickor och makt

Human Rights of Minority Women- a Manual of International Law

8l4s655e

Manualen ”Human Rights of Minority Women” (”Minoritetskvinnors mänskliga rättigheter” är en guide till frågor och rättigheter som berör kvinnor tillhörande minoriteter inom folkrätten. Den adresserar minoritetskvinnans roll som kulturbärare men även betydelsen av utbildning och bemäktigande för flickor och kvinnor som tillhör minoriteter. Boken ger exempel frpn olika länder och delar av världen, och erbjuder […]

New Conflicts and their Peaceful Resolution – Post-Cold War Conflicts, Alternative Mean for theur Resoluton, and the Case of Nagorno-Karabakh

ndds7kd2

Slutet på Kalla kriget avslutade fyra årtionden av militär konfrontation mellan Öst och Väst. Ändå har inte slutet på denna kamp inneburit ett slut för väpnad konflikt. Våldet har snarare omlokaliserats från mellanstatliga relationer till mellan-samhälleliga relationer. Vi rör oss bort från den Clausewitziska treenigheten med stat, armé och folk. Konflikt mellan nationer har bytts […]