Kampanjen Vad är jämställdhet

Interreg

InterregHösten 2010 lanserade Ålands fredinstitut en informationskampanj om jämställdhet på Åland. Fem dagar i följd publicerades olika annonser i en av de åländska lokaltidningarna. En debattartikel med titeln ”Vad är problemet med könsroller” publicerades i båda de åländska lokaltidningarna. Materialet publicerades också på fredsinstitutets hemsida www.peace.ax och på projektets facebooksida, tillsammans med fler frågor relaterade till bilderna.

Materialet kan laddas ner i pdf här.

Summering av projektet Utmana könsroller för att motverka sexslaveri

filmdump1

Projektet Utmana könsroller för att motverka sexslaveri, som drivits av Ålands fredsinstitut och Resurscenter för kvinnor, Marta, i Lettland avslutades formellt den sista februari. I dag, på den internationella kvinnodagen 2012 publiceras en summering av projektets resultat på två språk. Projektet har i huvudsak bestått av tre delar: Tjej- och killgruppsverksamhet, forskning om tjej- och […]

Forskningsrapport om tjej- och killgruppsmetodens effekter

Interreg_rapport_manual_72

Interreg_rapport_manual_72Som resultat av ett samarbete mellan forskare på Åland och i Lettland inom projektet Utmana könsroller för att motverka sexslaveri kan Ålands fredsinstitut presentera rapporten Tjej- och killgruppsmetodens effekter – Ett genusvetenskapligt och socialpsykologiskt perspektiv på jämställdhetsinriktat ungdomsarbete på Åland och i Lettland.

Rapporten har ambitionen att vetenskapligt undersöka tjej- och killgruppsmetoden, en metod för jämställdhetsarbete bland unga som länge använts i Norden och på andra håll, och där Åland varit och är en ivrig aktör. Metoden har dock inte tidigare utsatts för strukturerad och jämförande dokumentation och utvärdering. I rapporten analyseras effekten av deltagande i en tjej- eller killgrupp i förhållande till könsnormer, jämställdhet, sociala attityder och empowerment.      

Ny manual om tjej- och killgruppsmetoden

Metodparm_2011

Inom projektet Utmana könsroller för att motverka sexslaveri / Challenging Gender Roles for Prevention of Trafficking 2009-2011 har en ny metodbok för tjej- och killgruppsverksamhet publicerats. Metodboken har tagits fram i diskussion med de tjej- och kilgruppsledare som utbildats och drivit grupper inom projektet. Manualen innehåller en hel del praktiska övningar som kan användas vid […]

Ny manual om tjej- och killgruppsmetoden på svenska och lettiska

Metodparm_2011

Inom projektet Utmana könsroller för att motverka sexslaveri / Challenging Gender Roles for Prevention of Trafficking 2009-2011 har en ny metodbok för tjej- och killgruppsverksamhet publicerats. Metodboken har tagits fram i diskussion med de tjej- och kilgruppsledare som utbildats och drivit grupper inom projektet. Manualen innehåller en hel del praktiska övningar som kan användas vid […]

Utmana könsroller för att motverka sexslaveri: Slutkonferens och projektets resultat

Interreg_slutkonferens_72

Interreg_slutkonferens_72Den 15 december höll det åländsk-lettiska projektet Utmana könsroller för att motverka sexslaveri  sin slukonferens på Åland.

Under slutkonferensen berättade projektets personal om verksamhetens olika delar samt vilka resultat som uppnåtts. Även tjej- och killgruppsledarna berättade om sina erfarenheter av att leda en tjej- eller killgrupp. Två internationella gäster talade också på konferensen. Iluta Lace från vår partnerorganisation i Lettland berättade om erfarenheterna från Lettland samt hur de bedrivit lyckat informations- och påverkansarbete. Magnus Sjögren, jämställdhetsexpert från Sverige,  berättade om projektet ”Frihet från våld” som Män för jämställdhet bedriver. Projektet syftar till att utveckla ett nytt våldspreventionsprogram riktat till unga, som till skillnad mot existerande program tar hänsyn till att våld ofta är meningsskapande mot bakgrund av kön.

Nedan finns power points från konferensen med flera länkar.

Slutkonferens – Tjej- och killgrupper som förebyggande metod

nrrdetfrsent_72

Välkommen på avslutningskonferens för projektet Utmana könsroller för att motverka sexslaveri, torsdagen den 15 december klockan 13-17 på Hotell Pommern. Innehåll: Tjej- och killgruppsmetoden: Färska forskningsresultat – Besök från Lettland – så funkar metoden där – Ny metodmanual Talare: Magnus Sjögren – En av initiativtagarna till att utveckla killgruppsmetoden. Legitimerad psykolog med inriktning mot kognitiv […]

Diskussionstillfälle om tjej- och killgrupper, 3 oktober 2011

Inbjudan till diskussionstillfälle om tjej- och killgrupper – Förebyggande arbete bland ungdomar – för folkhälsa, fred och jämställdhet! Måndagen den 3 oktober kl 15.00 i Folkhälsans Allaktivitetshus Välkomna: Lagtings- och kommunalvalskandidater, tjänstemän inom landskaps- och kommunalförvaltning, skolpersonal, ungdomsarbetare, tredje sektorn och övriga intresserade. Samtliga partier har fått inbjudan. Tjej- och killgruppsverksamhet – på Åland och […]

Utbildning för tjej- och killgruppsledare hölls i Riga

Gruppen_72

Gruppen_72Den 26 – 28 augusti 2011 arrangerade projektet ”Utmana könsroller för att motverka sexslaveri” en fortbildning för tjej- och killgruppsledare i Riga. Tillsammans med den åländska projektassistenten och forskningsassistenten i projektet, reste sex åländska tjej– och killgruppsledare till Riga för att delta i en två och en halv dag lång utbildning under ledning av åländska Mia Hanström. Från Lettland deltog tio utvalda ledare. Utbildningen var ett första steg mot att tjej- och killgruppsledarna själva ska bli utbildare i tjej – och killgruppsmetoden.

Manifestation mot Trafficking

På söndag 28 oktober 2011 hålls en manifestation mot trafficking på Torget i Mariehamn, Åland. Initiativtagare är Gun-Mari Lindholm, andra vice talman för Ålands lagting och ledamot i den parlamentariska arbetsgruppen för civil säkerhet och mot människohandel inom BSPC (Baltic Sea Parliamentary Conference / Östersjöparlamentarikerna). Gun-Mari Lindholm är också ledamot i styrgruppen för Ålands fredsinstituts […]