Metodbok för tjej- och killgrupper – med fokus på att utmana stereotypa uppfattningar om kön

Inom projektet Utmana könsroller för att motverka sexslaveri / Challenging Gender Roles for Prevention of Trafficking 2009-2011 publicerades en metodbok för tjej- och killgrupper, skriven av Mia Hanström och bearbetad av Jenny Jonstoij och Ulrika Navier. Boken publicerades på svenska av Ålands fredsinstitut och på lettiska av samarbetsorganisationern Resurscenter för kvinnor, Marta, i Lettland. Manualen […]

Åland- fredens öar?

Innehåll Bomarsund och fredsavtalet i Paris. Fred som provokation Ålands demilitarisering-alive and kicking! A new European Environment for Peace and Security Från Sottunga till Zanzibar. En presentation av Ålands fredsinstitut

Litauisk-svenska alfabetet

En alfabetsbok på svenska och litauiska samproducerad av Ålands fredsinstitut och det icke-statliga dagiset ”Nendre” samt Vilnius kommun. Sammansättning: Danute Mituziene Teckningar Lina Eitmantyte- Valuziene Foto Vilius Jasinevicius Översättning Justina Donielaite

Demilitariserade och neutraliserade områden i Europa

I denna bok identifieras geografiska områden i Europa som genom ett folkrättsligt arrangemang är, eller har varit, demilitariserade och/eller neutraliserade. Begreppen demilitarisering och neutralisering analyseras. Därefter görs en genomgång av geografiska områden som har, eller har haft en demilitaiserad eller neutraliserad status. Studien behandlar europeiska förhållanden. Det tillgängliga källmaterialet består till stor del av fredsavtal. […]

Åland, Finland och europeisk säkerhet

Teija Tiilikainen, forskare vid Helsingfors universitet, beskriver den förändring som skett i Europas säkerhetsstrukturer efter det kalla kriget och fram till idag.EU:s och NATO:s roller som det nya systemets grundvalar samt de viktigaste framtidsplanerna presenteras. Teija Tiilikainen analyserar Finlands och Ålands position i det nya säkerhetssystemet. Hur långt är Finland villigt att gå i sitt […]

Den åländska hembygdsrätten Rapport från seminariet Hembygdsrätt, näringsrätt, medborgarrätt – hörnstenar i den åländska självstyrelsen i Helsingfors den 14 juni 2007

Hembygdsrätten är en av de viktigaste hörnstenarna i det åländska självstyrelsebygget. Internationellt har det visat sig att hembygdsrätten är en unik rättslig institution. Många politiker, forskare, journalister och intresserade som besöker Åland för att studera den åländska självstyrelsen har särskilt fäst sig vid hembygdsrätten och dess funktioner. Många har varit imponerade av hembygdsrätten och sagt […]

Fredens öar. Ålands självstyrelse, demilitarisering och neutralisering

Susanne Eriksson Åland – demilitariserat och neutraliserat område Bakgrunden • Konventionernas giltighet • Innehållet i 1921 års demilitariserings- och neutraliseringskonvention • Innehållet i 1940 års fördrag • Befrielse från värnplikt • Förändringar i Östersjöområdet • Demilitariseringen och EU • Har Åland talan? • Nya utmaningar • Demilitariseringen,neutraliseringen och NATO • Ålandsexemplet Lars Ingmar Johansson Ålands […]