Leila Lönnroth Ålands fredsinstituts FN-representant i Gèneve.

Pressinformation från Ålands fredsinstitut 17.6.2005 Leila Lönnroth Ålands fredsinstituts FN-representant i Gèneve Leila Lönnroth vidFN-högkvarteret i Gèneve Ålands fredsinstitut har sedan förra året konsultativ status inom FN:s ekonomiska och sociala råd, ECOSOC. FN-statusen ger institutet rätt att delta i olika FN-organs möten samt i förberedelser av dessa. Den konsultativa statusen innebär även att fredsinstitutet kan […]