Grundkurs för medlare i september 2008

Ålands medlingsbyrå ansvarar för medlingsverksamheten på Åland. För att verksamheten skall fungera är vi beroende av ”frivilliga medlare”. Vår uppgift är att ordna grundutbildning , som krävs för att man ska få verka som medlare. Denna höst kommer vi att ordna ett grundutbildningstillfälle på Åland inom september månad. Utbildningen som omfattar ca 30 timmar kommer att […]