Skolfredsinriktade verksamheter på Åland

Folkhälsan på Åland “Farfar i skolan”- verksamheten startades upp på Åland under 2008 men är sedan ett antal år väl etablerat – runt om i Svenskfinland finns över 150 medfostrare. På Åland finns för närvarande sju aktiva medfostrare runt om på Åland. Verksamheten har varit ett omtyckt sätt att ge barn kontakter över generationsgränserna. Aktiviteterna […]